Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Personel Müdürlüğü İşlem Süreçleri

3.1 Atama İşlemleri

3.2 Kadro İşlemleri

3.3 Eğitim İşlemleri

3.4 Disiplin Soruşturma ve İdari Davalar İşlemleri

3.5 Mali İşler İşlemleri

3.6 Sosyal Yönetsel ve Sınav İşlemleri

3.9 Genel Evrak İşlemleri

3.10 Arşiv Özlük Kimlik Bildirim ve Emeklilik

3.11 İstatistik İşlemleri

3.12 Kamu Konutları İşlemleri