Hazine ve Maliye Bakanlığı Misyonu ve Vizyonu

Bakanlığımızın Misyonu;

Maliye politikasını katılımcı bir anlayışla geliştirmek, uygulamak ve izlemek.

Bakanlığımızın Vizyonu;

Güçlü ekonomi, sürdürülebilir kalkınma ve istikrarlı büyüme ortamını desteklemek üzere;
* Mali disiplinden taviz vermeyen,
* Mali yüklerin seviyesi ve dağılımında adalet içinde optimali gözeten,
* Kamu kaynaklarının kullanımında toplumsal faydayı artıran,
* Nitelikli insan kaynağına sahip, bilişim teknolojilerini etkin kullanan,
* Saydamlık, hesap verebilirlik ve katılımcılık ilkelerini esas alan,
yenilikçi ve öncü Bakanlık olmak.

 Hakkari Defterdarlığı Misyonu ve Vizyonu

Misyonumuz

Devletçe belirlenen maliye politikası çerçevesinde; kamu harcamalarını gerçekleştirmek, Devletin muhasebesini tutmak ve saymanlık hizmetlerini yürütmek, Devlet mallarını yönetmek, Devletin hukuk danışmanlığı ve muhakemat hizmetlerini etkin ve verimli bir şekilde yerine getirmektir.

Vizyonumuz

Etkin ve verimli kaynak kullanımının yaratacağı uzun vadeli kazanımlar sağlamak için, kendisiyle ve yurttaşları ile barışık, çalışanlarının hizmet vermekten mutluluk duyduğu, güvenilir, şeffaf ve adil bir mali hizmet sunmaktır.