Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Muhakemat Müdürlüğü İşlem Süreçleri

2.1. MUHAKEMAT VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

2.1.1 Ceza Dava Takip Süreci

2.1.2 Hukuk Davalarını Açma ve Takip Etme Süreci

2.1.3-Hukuki Mütalaa Verme Süreci

2.1.6 Alacakların Tahsiline İlişkin İşlemler Süreci

2.1.7 İcra Emri ve Muhtıraya Karşı Yapılacak İşlemler Süreci

2.1.8 Ödeme Emrine Karşı Yapılacak İşlemler Süreci

2.1.9 İdari Dava Takip Süreci

2.1.10 İflas İlanları Hakkında Yapılacak İşlemler Süreci

2.2 MUTEMETLİK,TEDİYE VE AYNİYAT İŞLEMLERİ

2.2.1 Takip Memurlarına Avans Verilmesi Süreci

2.2.2 Takip Memurlarına Verilen Avansların Kapatılması Süreci

2.2.3 Posta Ödeme Makinelerine Kredi Yükleme Süreci

2.2.4 Vekalet Ücretleri Ödeme İşlemleri Süreci

2.2.5 İlama Bağlı Borç Ödemeleri Süreci

2.3. PERSONEL,KALEM,İSTATİSTİK,MUAKKİP, EVRAK İŞLEMLERİ

2.3.1 Yıllık İzin Süreci

2.3.3 Hastalık İzinleri Süreci

2.3.4 Emekliye Ayırma Süreci

2.3.5 İstatistik Süreci

2.3.6 Takip Memurları Süreci

2.3.9 Giden Evrak Süreci

2.3.10 Sistem Yönetimi Süreci

2.3.11 İşletim Süreci

2.3.12 Arşiv İşlem Süreci

2.3.13 Hazine Avukatının Süreci

2.3.19 Muhakemat Müdürü Süreci