Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Duyurular

VEZNE İŞLEMLERİ

                       Dünya Sağlık Örgütü tarafından “küresel pandemi” olarak tanımlanan COVID-19 salgını sebebiyle, hem vatandaşlarımız hemde personellerimiz açısından akut solunum yolu enfeksiyonlarının genel bulaşma riskinin azaltmak adına yeni bir duyuru yapılıncaya kadar vezne aracılığıyla yapılacak tahsilatın mümkün olduğu ölçüde banka aracılığıyla muhasebe birimimizin tahsilat hesabına yapılması ve vezneden yapılacak ödemelerin ilgililerin banka hesaplarına aktarma yapılmak suretiyle gerçekleştirilmesinin uygun olacağına karar verilmiştir.

                Bu kapsamda Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamasını teminen Defterdarlığımız Muhasebe Birimi tahsilat hesaplarına ilişkin bilgiler aşağıda verilmiş olup, Vatandaşlar tarafından muhasebe birimi
tahsilat hesabına yapılacak ödemelerde sonradan sorun yaşanmaması için ödemeler sırasında ödemeye ilişkin asgari açıklamanın yapılması gerektiği önemle vurgulanacaktır.

 PARA YATIRILMASI DURUMUNDA

ÖDEME YAPILACAK HESAP BİLGİSİ

HAKKARİ DEFTERDARLIĞI MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ – VKN: 8150347181 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI İÇ ÖDEMELER SAYMANLIĞI

İBAN:  TR25 0001 0002 9900 0010 0054 57

AÇIKLAMADA BELİRTİLECEK HUSUSLAR

Para yatıranın T.C. Kimlik Numarası / Vergi Numarası

Hangi kurum için yatırıldığı

Ne için yatırıldığı

şeklinde asgari açıklamaların yazılması gerekmektedir.

DERECİK MALMÜDÜRLÜĞÜMÜZ HİZMET SUNMAYA BAŞLAMIŞTIR.


            26/10/2018 tarihli ve 30577 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 7148 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 47′ nci maddesi ile Derecik Beldesi merkez olmak üzere İlimizde Derecik adıyla bir ilçe ve aynı adlı belediye oluşturulmuştur.

            Bu kapsamda,  İlimiz Derecik Malmüdürlüğü 18/02/2019 tarihinde hizmet sunmaya başlamış olup, iletişim bilgileri aşağıda belirtilmiştir.

ADRES:
Merkez Mah. Ulucami Cad. Hükümet Konağı             
Kat:3/1 Derecik/HAKKARİ  


TELEFON:  
0(438) 461 3240
0(438) 461 3734